Turvallisuusalan lakiuudistus voimaan 1.1.2017

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lakiuudistuksen toinen osa astuu voimaan 1.1.2017, ja sen myötä vartiointia ja järjestyksenvalvontaa koskevat säännökset keskitetään yhteen lakiin. Kaksivaiheisen uudistuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.12.2010. Toimitusjohtajamme Mika Mielonen pitää uudistusta hyvänä:

Toiminnan muuttuessa luvanvaraiseksi turvallisuusalan arvostus tulee varmasti kasvamaan ja samalla hälvenee alaa kohtaan olevat, joskus negatiivisetkin mielikuvat. Lakiuudistus asettaa kaikki alalla toimivat samalle viivalle ja samojen sääntöjen alaisuuteen. Pidän myös erittäin positiivisena, että uudistuksen myötä alalla työskentelevien koulutus ja osaamiseen liittyvät vaatimukset nousevat vastaamaan nykystandardeja.