HCS SECURITY OY OSTI JVP GROUP OY:N JÄRJESTYKSENVALVONTA JA VARTIOINTI LIIKETOIMINNOT

Kaksi HoReCa- sektorin merkittävää yksityistä turvallisuusalan palveluyritystä ovat sopineet keskinäisestä yritysjärjestelystä, jonka tuloksena syntyy alalle uusi konserni. Konsernin omistavat pääasiassa HCS Securityn Oy:n nykyiset omistajat ja JVP Group Oy:n toimiva johto vahvistettuna muutamalla liike-elämän vahvalla vaikuttajalla ja pääomasijoittajalla.

1.8.2017 alkaen kaikki konsernin yritykset tunnetaan Nordic Security Alliance –etuliitteellä ja emokonsernina tulee toimimaan Nordic Security Alliance Group Oy. Kyseinen yhtiö toimii konsernissa kehitys- ja hallinnon resursointiyhtiönä koskien esimerkiksi palkanlaskentaa ja kirjanpitoa.

Nordic Security Alliance Groupin päätoimisena hallituksen puheenjohtajana toimii hallitusammattilainen ja osakas Tuomas Teräsvuori. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Mielonen ja varatoimitusjohtajana Niko Tatti. Heidän lisäkseen operatiivisessa johdossa yhtiössä ovat kehitysjohtaja Peter Kiviharju, kenttäjohtaja Jari Willgren, henkilöstöjohtaja Emilia Riionheimo, talousjohtaja Jaakko Salomaa, myyntijohtaja John Johansson sekä vartioimisliiketoimintojen johtaja Kimmo Kääriäinen

HCS Security Oy vaihtaa nimensä Nordic Security Alliance Helsinki Oy:ksi. JVP Group Oy:n Järjestyksenvalvonta ja vartiointiliiketoiminnon siirtyvät Nordic Security Alliance Tampere Oy:n alle.

Nordic Security Alliance Group tulee tulevaisuudessa entisestään laajentamaan vartiointi- ja järjestyksenvalvonta liiketoimintojen palveluportfoliotaan.

Syksyllä toimintansa aloittaa myös Nordic Security Alliance Training and Education Oy. Yhtiö kehittää ja kouluttaa jatkuvasti lisää turvallisuusalan henkilökuntaa konsernin omiin tarpeisiin, sekä muille alla toimiville yhtiöille. Yhtiö tulee panostamaan digitaalisen koulutuksen kehitykseen merkittävästi. Tämä tulee myös tulevaisuudessa näyttelemään merkittävää roolia rekrytointiprosesseissamme.

1.8 alkaen kaikki yhtiön email-osoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@nordicsec.fi. Samalla uusimme elokuun 2017 aika työvaatemateriaalit ja myös kaiken markkinointi-, viestintä- ja myyntimateriaalimme.

Tilikausi on lopuillaan ja yhtiö tulee kasvamaan edellisen tilikauden noin 2,2 miljoonasta eurosta noin 7 miljoonaan euroon. Asiakaskuntamme on myös vahvistunut kun konserni allekirjoitti tämän kevään ja kesän aikana merkittävät ja monivuotiset sopimukset kahden suurimman asiakkaamme Restamax Oyj:n ja Night People Groupin Oy:n kanssa. Konsernin orgaaninen kasvu HoReCa-sektorilla jatkuu vahvana. Yrityskaupparintamalla konserni etsii ostokohteita jotka sopivat yrityksen kasvustrategiaan ja jakavat saman arvomaailman.

Tulevaisuudessa asiakkaiden kanssa toimivat yhtiöt ja niiden tiedot alla

NORDIC SECURITY ALLIANCE GROUP OY 2840153-5
NORDIC SECURITY ALLIANCE HELSINKI OY 2406929-9
NORDIC SECURITY ALLIANCE TAMPERE OY 2845923-5

Ystävällisin terveisin ja kohti turvallista huomenta

Tuomas Teräsvuori Mika Mielonen
Hallituksen Puheenjohtaja Toimitusjohtaja
Nordic Security Alliance Group Oy Nordic Security Alliance Group Oy
Puh: +358 40 170 6406 Puh:+358 40 524 5935
Email: tuomas.terasvuori@nordicsec.fi Email: mika.mielonen@nordicsec.fi